Vi tilbyder

Læs mere om hvad vi tilbyder

Vi tilbyder

Kloakservice

Vi udfører stor del af alle opgaver samme dag. Vi forstår nødvendigheden af at løse problemerne hurtigt. Vi tilbyder døgnvagt så skulle der opstå problemer med kloakken udenfor åbningstid, er vil altid til at få fat i.

Vi har mange faste aftaler med f.eks. barer, restauranter, diskoteker og værtshuse hvor vigtigheden ved hurtig udrykning er i centrum. Vi er også altid til rådighed ved skybrud og andre naturkatastrofer. Vores mandskab byder alle ind i disse situationer, så oversvømmelser mv. kan bekæmpes hurtigst muligt

TV-inspektion

 • Mistanke om rotter
 • Brud i kloakledning
 • Tilbygning/udbygning
 • Afpropning af kloak

Vi udfører TV-inspektion, hvilket giver et overblik over kloakkens nuværende tilstand (f.eks. i forbindelse med salg eller køb af bygninger), og vi leverer en fuldstændig rapport, der indeholder TV-optagelser, billeder, samt en udtalelse om kloakkens tilstand.
Vi kan deltage i byggemøder og rådgiver gerne om udbedring af evt. skader i kloakken.

Slamsugning

 • stoppede brønde
 • fjernelse af hårde aflejringer
 • sug af vand i kældre, elevatorskakte mv.
 • rodskæring i kloakledninger
 • spul af faldstammer

Vand kender ingen grænser. Vi kender det fra naturkatastrofer, oversvømmelse ved skybrud, stoppede kloakker, afløb og meget andet.

Boligselskaber, barer, restauranter, diskoteker mv.

 • spul af faldstammer
 • rens af alle slags afløb
 • sug af aftrækskanaler fra vaskerier
 • sug af overfladebrønde
 • døgnservice samt akutkørsel
 • serviceaftaler
 • tv-inspektion
 • direkte ring fra beboere ved opståede problemer uden for åbningstid/kontortid

Hvis I som boligforening har andre behov, så ring eller skriv endelig for forespørgsels om vi kan afhjælpe dette. Vi ønsker altid en tæt dialog med ejendomskontorerne, så inspektørerne, gårdmænd og andet personale har tryghed og tro på at vi løser opgaven med stor faglighed.

Serviceaftale

En indgået serviceaftale kan indeholde bl.a.

 • tømning og spuling af fedtudskiller (restauranter, institutioner, skoler, barer og diskoteker)
 • sug af overfladebrønde
 • sandfangsbrønde
 • pumpebrønde
 • meterbrønde
 • tagnedløbsbrønde
 • højvandslukke

Kloakservice

Er problemet opstået med tilstoppede afløb i f.eks.:

 • brusekabiner
 • brønde
 • stoppede vaske
 • tagnedløb
 • toiletter
 • tv-inspektion
 • rodskæring
 • rottehul
 • brud i kloak

Hvis en grunderforening har en serviceaftale hos os og dette oplyses er det 10% rabat

Ejerforeninger

Er I en ejer / andels / grundejerforening kan det være en stor fordel at indgå serviceaftaler på f.eks. tømning af sandfangsbrønde, spul af faldstammer. Dette kan være med til at have færre akutte sager med forstoppelser mv.

 • årlig tømning af sandfangsbrønde
 • spul af dræn
 • rensning af faldstammer
 • rabatordning til beboere

TV-inspektion

 • Tv-inspektion ved salg eller køb af hus
 • ved fugtskader
 • mistanke om rotter
 • brug i kloakledning
 • rødder mv.

Vi udfører TV-inspektion, hvilket giver et overblik over kloakkens nuværende tilstand. Vi leverer en fuldstændig rapport, der indeholder TV-optagelser, billeder, samt en udtalelse om kloakkens tilstand.
Vi kan deltage i byggemøder og rådgiver gerne om udbedring af evt. skader i kloakken.

Akut/Døgnvagt

Vi tilbyder døgnvagt så skulle der opstå problemer med kloakken udenfor åbningstid, er vi altid til at få fat i på telefon 70220021

Vi er også altid til rådighed ved skybrud og andre naturkatastrofer. Vores mandskab byder alle ind i disse situationer, så oversvømmelser mv. kan bekæmpes hurtigst muligt